Regulamin sklepu

§ 1 Definicje  

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

 I. Regulamin – dokument stanowiący opis zasad i warunków współpracy ustanowionej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.  

II. Sklep – strona internetowa pod adresem www.time2party.pl,  

 III. Administrator – zarządca sklepu działający jako T2P sp. z o.o. wpisanym do rejestru pod numerem KRS: 0000987497, NIP: 6443568903, REGON: 52284913900000, z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Plac Kościuszki 5, kod pocztowy 41-200. 

IV. Wydarzenie – występ artystyczny lub każdy inny występ o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowanym przez Organizatora, na które Bilety dystrybuowane są przez Sklep.  

V. Organizator – strona udostępniająca Administratorowi Bilety do sprzedaży przez Sklep.  

VI. Klient – osoba lub podmiot dokonujący Zakup przez Sklep.  

VII. Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego on dotyczy. Bilet może być dostępny w dwóch formach Blankietu lub Biletu elektronicznego.  

VIII. Bilet Tradycyjny – papierowa forma Biletu drukowana na papierze ze specjalnymi zabezpieczeniami.  

IX. Bilet Elektroniczny – mailowa forma Biletu w formacie PDF (Portable Document Format).  

X. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane w Sklepie z określeniem formy Biletów oraz sposobu ich dostarczenia. 

XI. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). 

XII. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego. 

1. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem time2party.pl

2. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 

XIII. Punkt sprzedaży – uznany za miejsce wejścia do klubu na dane wydarzenie. 

XIV. Zakup – potwierdzony i opłacony przez Klienta Bilet. 

XV. Voucher – dokument wystawiony przez Administratora uprawniający Klienta do bezgotówkowego nabycia Biletu i Produktu w Sklepie. 

 XVI. Voucher Tradycyjny – papierowa forma Vouchera drukowana na papierze ze specjalnymi zabezpieczeniami.  

XVII. Voucher Elektroniczny – mailowa forma Vouchera w formacie PDF (Portable Document Format).  

XVIII. Subskrypcja – chęć otrzymywania informatora z listą bieżących wydarzeń z określonego rejonu. XIX. Punkt Sprzedaży – odrębny podmiot współpracujący z Administratorem w celu sprzedaży Biletów na Wydarzenia dostępne w Bileterii.  

XX. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).  

§ 2 Zakres i przedmiot regulaminu  

1. Sklep prowadzi dystrybucję Biletów i Produktów, stając się tym samym ich oficjalnym kanałem sprzedaży. Pełną odpowiedzialność za Wydarzenia na które Klient dokonuje Rezerwacje ponosi Organizator umieszczający je do sprzedaży w ramach Sklepu.  

2. Niniejszy Regulamin opisuje procedurę dokonania Zakupu przy wykorzystaniu Sklepu oraz Punktów Sprzedaży z uwzględnieniem sytuacji dotyczących zwrotu zakupionych Biletów.  

3. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sklepem dochodzi w momencie Rezerwacji przez Klienta Biletu, bądź Zakupu Produktu.  

4. Klient zawierając umowę potwierdza akceptację oraz zapoznanie się z Regulaminem. 

 § 3 Zasady i warunki zakupu Biletów  

1. W celu dokonania Zakupu Biletu na wybrane Wydarzenie, Klient zobowiązany jest do złożenia Rezerwacji za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu lub dokonania zakupu w jednym z Punktów Sprzedaży, których aktualna lista znajduje się w zakładce „Punkty Sprzedaży” dostępnej na stronie Sklepu.  

2. W przypadku Rezerwacji Biletów przez formularz dostępny na stronie Sklepu, Klient zobowiązany jest do wskazania liczby oraz rodzaju miejsc, wskazania formy dostarczenia Biletu, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej, wskazania formy płatności oraz zaakceptowania Regulaminu. Opcjonalnie Klient może zamówić także Subskrypcję newslettera oraz fakturę VAT za zakupione Bilety.  

3. W przypadku Rezerwacji Biletów w jednym z Punktów Sprzedaży, Klient zobowiązany jest do   wybrania liczby oraz rodzaju miejsc, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej, oraz zaakceptowania Regulaminu. Opcjonalnie Klient może zamówić także Subskrypcję newslettera oraz fakturę VAT za zakupione Bilety.  

4. Przed zapisaniem Rezerwacji, Klient w podsumowaniu formularza służącego do składania Rezerwacji, informowany jest przez Sklep o łącznej wartości zamówienia wliczając w to wszelkiego typu prowizje oraz opłaty dodatkowe wynikające z obsługi płatności oraz dostarczenia Biletów. Klient zapisując Rezerwację oświadcza gotowość do zapłaty w wyznaczonym przez Sklep terminie.  

5. Bilety wysyłane są po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta. W przypadku nieopłacenia Rezerwacji w wyznaczonym terminie, zablokowane wcześniej Bilety są automatycznie zwalniane i ponownie trafiają do sprzedaży w Sklepie, a zapisana Rezerwacja zostaje usunięta.  

6. Klient może nabyć Bilety w dwóch formach: Biletu Elektronicznego lub Biletu Tradycyjnego. O formie dostępnych w sprzedaży Biletów decyduje Organizator.  

a) W przypadku wybrania Biletu Elektronicznego, Klient otrzyma Bilet w formie pliku PDF wysyłanego na maila, który należy wydrukować na papierze rozmiaru A4 i z wydrukiem udać się na występ. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim pliku zabezpieczając go przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.  

b) W przypadku zagubienia Biletu Elektronicznego, Klient ma możliwość wygenerowania duplikatu Biletu na stronie: www.Time2Party.pl – podając tam prawidłowy numer rezerwacji oraz adres mailowy zdefiniowany podczas składania zamówienia. Po poprawnej walidacji wprowadzonych danych, Sklep wyśle duplikat Biletu Elektronicznego na maila.  

c) W przypadku wybrania Biletu Tradycyjnego, Klient otrzyma Bilet na specjalnie zabezpieczonym blankiecie dostarczony w formie wysyłkowej lub w jednym z Punktów Sprzedaży. Klient zobowiązuje się do zabezpieczania Biletu przed jego zgubą oraz wszelkimi próbami kopiowania i powielania.  

7. Klient powinien opłacić Rezerwację Biletów wybierając jedną z dostępnych form płatności.  

a) Przelew bankowy – opcja płatności dostępna dla Wydarzeń do których odbycia pozostało więcej niż 7 dni. W przypadku wyboru tej opcji płatności Klient na własną rękę dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z przesłanymi mu informacjami.  

b) Płatność online – opcja zautomatyzowanego procesu płatności której Klient korzystając z zewnętrznego operatora współpracującego z Sklepem dokonuje szybkiej płatności przez Internet. Przy wyborze tej opcji doliczane mogą być opłaty związane z procesowaniem płatności.  

c) Płatność gotówką – opcja płatności dostępna tylko dla Rezerwacji ze wskazaniem do odbioru w jednym z Punktów Sprzedaży. Przy wyborze tej opcji doliczane mogą być opłaty związane z kosztami obsługi Punktu Sprzedaży.  

8. O ile Organizator nie nałożył dodatkowych ograniczeń to Klient jednorazowo przez Sklep może zamówić maksymalnie do 7 sztuk Biletów. W przypadku zamówień grupowych (powyżej 7 sztuk) należy złożyć Rezerwację telefoniczną. Limity te, o ile Organizator nie nałożył dodatkowych ograniczeń, nie obowiązują w Punktach Sprzedaży. 

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres mailowy (podczas składania Rezerwacji).  

10. Wydrukowany Bilet Elektroniczny lub Bilet Tradycyjny który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie. 

11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 4 Zasady i warunki zakupu Produktu 

1. W celu dokonania Zakupu Produktu, Klient zobowiązany jest do złożenia Rezerwacji za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu lub dokonania zakupu w jednym z Punktów Sprzedaży, których aktualna lista znajduje się w zakładce „Punkty Sprzedaży” dostępnej na stronie Sklepu.  

2. W przypadku Rezerwacji Produktu przez formularz dostępny na stronie Sklepu, Klient zobowiązany jest do wskazania liczby Produktów, wskazania formy dostarczenia Produktu, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej, wskazania formy płatności oraz zaakceptowania Regulaminu. Opcjonalnie Klient może zamówić także Subskrypcję newslettera oraz fakturę VAT za zakupione Produkty. 

3. Produkty wysyłane są po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta. W przypadku nieopłacenia Rezerwacji w wyznaczonym terminie, Rezerwacja zostaje usunięta. 

4. Klient powinien opłacić Rezerwację Produktu wybierając jedną z dostępnych form płatności.  

a) Przelew bankowy – W przypadku wyboru tej opcji płatności Klient na własną rękę dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z przesłanymi mu informacjami.  

b) Płatność online – opcja zautomatyzowanego procesu płatności której Klient korzystając z zewnętrznego operatora współpracującego z Sklepem dokonuje szybkiej płatności przez Internet. Przy wyborze tej opcji doliczane mogą być opłaty związane z procesowaniem płatności.  

c) Płatność gotówką – opcja płatności dostępna dla Rezerwacji ze wskazaniem do odbioru w jednym z Punktów Sprzedaży. Przy wyborze tej opcji doliczane mogą być opłaty związane z kosztami obsługi Punktu Sprzedaży.  

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres mailowy (podczas składania Rezerwacji). Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

9. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

10. Towary zakupione w Sklepie dostarczane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a)Za pośrednictwem firmy kurierskiej

b)Do paczkomatów InPost

§ 5 Zasady i warunki zakupu Voucherów  

1. W celu dokonania Zakupu Vouchera, Klient zobowiązany jest do złożenia Rezerwacji za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu.  

2. W przypadku Rezerwacji Voucherów przez formularz dostępny na stronie Sklepu, Klient zobowiązany jest do wskazania liczby oraz wartości Voucherów, wskazania formy dostarczenia Vouchera, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej, wskazania formy płatności oraz zaakceptowania Regulaminu. Opcjonalnie Klient może zamówić także fakturę VAT za zakupione Vouchery.  

3. Przed zapisaniem Rezerwacji, Klient w podsumowaniu formularza służącego do składania Rezerwacji, informowany jest przez Sklep o łącznej wartości zamówienia wliczając w to wszelkiego typu prowizje oraz opłaty dodatkowe wynikające z obsługi płatności oraz dostarczenia Voucherów. Klient zapisując Rezerwację oświadcza gotowość do zapłaty w wyznaczonym przez Sklep w terminie.  

4. Vouchery wysyłane są po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta. W przypadku nieopłacenia Rezerwacji w wyznaczonym terminie, zarezerwowane wcześniej Vouchery są automatycznie zwalniane, a zamówienie zostaje usunięte. 

 5. Klient może nabyć Vouchery w dwóch formach: Vouchera Elektronicznego lub Vouchera Tradycyjnego.  

a) W przypadku wybrania Vouchera Elektronicznego, Klient otrzyma Voucher w formie pliku PDF wysyłanego na maila. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim pliku zabezpieczając go przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.  

b) W przypadku wybrania Vouchera Tradycyjnego, Klient otrzyma Voucher na specjalnie zabezpieczonym blankiecie dostarczony w formie wysyłkowej. Klient zobowiązuje się do zabezpieczania Vouchera przed jego zgubą oraz wszelkimi próbami kopiowania i powielania.  

c) W przypadku zagubienia Vouchera duplikaty nie są wydawane.  

6. Klient powinien opłacić Rezerwację Vouchera wybierając jedną z dostępnych form płatności.  

a) Przelew bankowy – opcja płatności dostępna dla Wydarzeń do których odbycia pozostało więcej niż 7 dni. W przypadku wyboru tej opcji płatności Klient na własną rękę dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z przesłanymi mu informacjami.  

b) Płatność online – opcja zautomatyzowanego procesu płatności której Klient korzystając z zewnętrznego operatora współpracującego z Sklepem dokonuje szybkiej płatności przez Internet. Przy wyborze tej opcji doliczane mogą być opłaty związane z procesowaniem płatności.  

7. Klient jednorazowo przez Sklep może zamówić maksymalnie do 3 sztuk Voucherów. 

9. Zakupiony Voucher należy wykorzystać w ciągu maksymalnie roku od daty jego zakupu. Po wyznaczonej dacie ważności jego wykorzystanie będzie niemożliwe.  

10. W zależności od rodzaju zakupionego Vouchera może on być dodatkowo ograniczony do wykorzystania dla określonego typu wydarzenia, miejscowości, województwa czy obiektu.  

11. Aby wykorzystać Voucher należy podczas składania zamówienia na stronie Sklepu w odpowiednim do tego polu wpisać poprawnie kod Vouchera zaczynający się od „XXX-”. Po zapisaniu zamówienia wartość zamówienia biletów zostanie pomniejszona o wartość Vouchera.  

a) W przypadku wartości zamówienia przekraczającej wartość Vouchera, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę przelewem lub płatnością online.  

b) W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż zgromadzone na Voucherze środki, różnica ta nie będzie zwracana, ani możliwa do ponownego wykorzystania.  

12. Voucher jest bezzwrotny, nie podlega wymianie na gotówkę i może zostać wykorzystany tylko raz. 

 § 6 Wydarzenia – zmiany, reklamacje i zwroty Biletów  

1. Po złożeniu i opłaceniu Rezerwacji, Klient nie ma możliwości jej edycji lub zmiany na inną.  

2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania, zmiany daty lub znaczącej zmiany miejsca bądź godziny odbycia się Wydarzenia. Przez znaczącą zmianę godziny odbycia się Wydarzenia rozumie się sytuację w której Wydarzenie odbędzie się z ponad dwugodzinnym wyprzedzeniem lub ponad dwugodzinnym opóźnieniem. Przez znaczącą zmianę miejsca odbycia się Wydarzenia rozumie się sytuację w której zaplanowane Wydarzenie odbędzie się w innej miejscowości, niż ta w której Wydarzenie zostało pierwotnie zaplanowane.  

3. W przypadku zmiany daty lub znaczącej zmiany miejsca bądź godziny odbycia się Wydarzenia opisanej w §6 pkt 2, wszelkie zwroty należy zgłosić w wyznaczonym do tego terminie o którym Klient zostanie poinformowany mailowo oraz na stronie https://server055859.nazwa.pl/time2party/wordpress/ w zakładce Komunikaty. Po upływie wyznaczonego terminu, Bilety zachowują swoją ważność na nowy termin lub miejsce odbycia się Wydarzenia i nie podlegają zwrotowi.  

4. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe, a Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenie to wynika z Ustawy art. 38 pkt 12 oraz 13.  

5. Zwrot lub przebukowanie nastąpić może na wniosek Klienta po wcześniejszym zgłoszeniu go na stronie drogą mailową pod adresem time2partyofficial@gmail.com , a Administrator zobowiązuje się do przebukowania Biletów lub zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację. 

 6. W przypadku dokonania zwrotu, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość nominalna Biletów, a wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez kupującego (w tym opłaty z tytułu dostarczenia Biletu, prowizji płatności bankowych czy kosztów obsługi punktu sprzedaży Biletów) nie podlegają zwrotowi.  

7. W przypadku Wydarzeń w których występuje wielu artystów, Organizator ma prawo do nieznacznej korekty składu z przyczyn od niego niezależnych lecz pod warunkiem, że nie będzie ona większa niż połowa pierwotnie zaplanowanego składu oraz że nie wpłynie ona na zmianę programu dla zaplanowanego Wydarzenia.  

8. W przypadku nabycia Biletu w jednym z Punktów Sprzedaży detalicznej oraz w sytuacji w której Wydarzenie zostało odwołane lub istotnie zmienione, okazanie paragonu przyśpiesza procedurę zwrotu. Pod pojęciem „istotnej zmiany” należy rozumieć zmianę daty lub miejscowości odbycia się wydarzenia bądź sytuacji wychodzącej poza zakres opisany w §6 ust. 6 tego regulaminu.  

9. W przypadku zwrotu Biletu z powodów opisanych w §6 ust. 2 tego regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zwrotu jeżeli do daty odbycia się Wydarzenia pozostało mniej niż 7 dni, a zmiany opisane w §6 ust. 2 tego regulaminu nastąpiły nie później niż 7 dni przed datą odbycia się Wydarzenia.  

10. W przypadku powstania w miejscu Wydarzenia jakichkolwiek niezgodności (np. zdublowane miejsca, zła widoczność czy błędnie oznaczony sektor), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi na miejscu Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Wydarzeniu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Klient zobowiązany jest do otrzymania od Organizatora pisemnego potwierdzenia o zaistniałej sytuacji. Tylko pisemnie udokumentowane przez Organizatora reklamacje podlegać będą późniejszemu rozpatrzeniu.  

11. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Administratora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej time2partyofficial@gmail.com. Jeśli reklamacja nie jest związana działaniem Strony, a dotyczy działań Organizatora to Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w celu przeprowadzenia konsultacji z Organizatorem. O ewentualnym wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Administratora.  

12. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w konsultacji z Klientem.  

§ 7 Polityka prywatności  

1. Administratorem danych osobowych jest: T2P sp. z o.o. wpisanym do rejestru pod numerem KRS: 0000987497, NIP: 6443568903, REGON: 52284913900000, z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Plac Kościuszki 5, kod pocztowy 41-200. 

2. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: time2partyofficial@gmail.com 

3. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.  

4. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Pełną informację o aktualnej Polityce Prywatności publikujemy pod wskazanym adresem: time2party.pl 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Do prawidłowego korzystania z Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.  

2. Internetowe rozliczenia transakcji kartą kredytową i szybkie płatności online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania wynikłe ze strony wymienionych pośredników płatności.  

3. Wysyłka Produktów przeprowadzana jest przy wykorzystaniu usług Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania osób trzecich, w szczególności za zguby, zaniechania, zniszczenia i opóźnienia wynikłe ze strony pośrednika dostarczającego bilety i produkty.  

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane na Stronie przez Klientów i Organizatorów informacje i materiały. W przypadku gdy osoba lub podmiot uzna, iż treść dostępna na Stronie i narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinna poinformować o tym niezwłocznie Administratora, a Administrator Sklepu po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, zobowiązany jest podjąć niezwłoczne kroki mające na celu usunięcie z Bileterii treści będących przyczyną naruszenia.  

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na sprzedawanych w Bileterii Biletach imienia i nazwiska Klienta dla celów weryfikacji Biletów przez Organizatora na Wydarzeniu oraz wyeliminowania procedury zakupu Biletów przez Klientów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. Informacja o tym, iż Bilety na wydarzenie będą imienne a nie na okaziciela będzie dostępna w opisie Wydarzenia.  

6. Każda próba zakupu Biletów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem jest wykroczeniem (art. 133 Kodeksu wykroczeń) i zostanie zgłoszona odpowiednim organom ścigania. Bileteria i Organizator skrupulatnie monitorują platformy ogłoszeniowe i media społecznościowe pod kątem wyszukiwania ofert odsprzedaży biletów z zyskiem. Bilety będące przedmiotem ofert odsprzedaży z zyskiem mogą być przez Administratora unieważnione. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi zwrotu środków za Bilety zakupione w celu dalszej sprzedaży zyskiem.  

7. Organizator Wydarzenia może zastrzec sobie prawo do rejestrowania wydarzenia i utrwalania wizerunku Klientów przy użyciu urządzeń cyfrowych w celu rejestracji przebiegu Wydarzenia. Informacja o rejestracji wizerunku Klientów na Wydarzeniu powinna znaleźć się w opisie w Bileterii. Klient kupując Bilet na takie Wydarzenie automatycznie wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku. 

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień ujętych w §6.  

9. Pozostałe kwestie nie zawarte w regulaminie zaleca się rozstrzygać polubownie, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Bileterii będą rozstrzygane przez sądy powszechne.  

10. Regulamin obowiązuje od dnia 07 stycznia 2020 roku.